CZ • EN

Martin Šmíd

úvod věda umění

Matematika

Pandemie

Klec

Po ovoci poznáte je

Ovoce

Román, 2023, vydává Volvox Globator.

Různé

Listopad '89

listopad

Jedním z impulsů k "sametové revoluci" v roce 1989 byla fáma, že byl policií zabit student s mým jménem.