CZ • EN

Listopad '89

listopad

Jedním z impulsů k "sametové revoluci" v roce 1989 byla fáma, že byl policií zabit student s mým jménem.

Zdroje v češtině

Cizojazyčné zdroje