CZ • EN

Můj brouk

Microdebilissa smidi

Profesor Tomáš Tichý je vedle své hlavní kariéry entomologem a brouky, které objevil, pojmenoval po svých kolezích. Honza Večeřepicitus veceri, Miloš Kopa lepturu kopai, já mám microdibilisu smidi. Beru to tak, že to, kterého rodu je nově objevený exemplář, nemůže ovlivnit.