CZ • EN

Věda

Graf

Publikace / CV /
Researcher ID / Scopus

Témata: rozhodování za neurčitosti / matematické modelování / interdisciplinární

Preprinty: ArXiv, SSRN, MedXiv

Stránka v práci / Disertace